تکراری ترین آیه قرآن در سوره الرحمن است که کمشهور به عروس قرآن می باشد، آیه

“فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ”

است، در ادامه لیستی از نعمتهایی که خداوند برشمرده آورده شده است، جمع آوری از نمایشگاه مجازی فارس

 1. وجود امکانات زندگی در کره زمین

 2. وجود خوراکی های طبیعی

 3. وجود طبیعت (غیر خوراکی) جهت اسکان و بهره برداری

 4. امکانات رشد برای انسان از حداقل تا حداکثر

 5. وجود نیروهای مافوق طبیعی

 6. وجود نیروهای متناقض

 7. وجود برخی دُرّهای کمیاب، کاربردی و گرانبها به صورت رایگان در طبیعت آزاد

 8. مهربان و بخشنده بودن خدا

 9. وجود نظم در کل کائنات و قابل پیش بینی بودنشان، وجود روز و شب که باعث تنظیم زندگی شده

 10. اثر افکار بر روی چهره

 11. وجود جنسیت و مسائل بعد از آن

Leave a Reply