عربستان کشور قدیمی ای نیست.

در واقع پادشاهی عربستان سعودی در سال ۱۹۳۲ توسط ملک عبدالعزیز بن سعود پایه‌گذاری شد. هرچند که جنگ‌ها و کشمکش‌هایی که به تشکیل عربستان منجر شد در سال ۱۹۰۲ با تصرف ریاض، خانهٔ ابا و اجدادی آل سعود، توسط ملک عبدالعزیز آغاز گردید. عربستان سعودی یک سلطنت مطلقه است.

پیش از این تاریخ، دوران باستان عربستان قرار دارد، در تمام این مدت زندگی به صورت وحشیانه، کاملا ابتدایی و سخت بود. گرچه عربهای آن زمان دارای صفات بارز خوبی مانند مهمان نوازی بودند، اما به اعتقاد من، این صفت بسیار از مردمان جهان بوده، نه تنها عربهای باستان، و همچنین دلیل مهم آن تنهایی عرب در بیابانهای کشنده و پهناور آن دوران بوده.

ایرانیان باستان، نظری به این شبه جزیره نداشتند، چرا که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی فایده ای برای آنها نداشت، اما قسمت هایی از شبه جزیره عربستان، مانند بحرین و یمن را تحت اختیار و قدرت خود، هم از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی داشتند.

اسکندر مقدونی قصد داشت شبه جزیره عرب را تصرف نماید ولی مرگ ناگهانی اش در سال 323 پیش از میلاد این اجازه را به او نداد، زمانی هم این سرزمین در معرض جنگ‌های ایرانیان با حبشی ها قرار گرفت، تا از نزدیک شدن بربرها به مرز های ایران جلوگیری شود.در سدهٔ پنجم پس از میلاد، مکه از نظر اهمیت جایگزین شهر پترا در دورهٔ نبطیان شده بود.

سفرای ایران در عربستان به دو بخش دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی تقسیم شده اند.

لیست این سفیرها در زیر آورده شده اند:

پهلوی

 • در آغاز وزیرمختار ایران در مصر در کشور عربستان سعودی اکردیته* شد.

 • حبیب‌الله هویدا (عین‌الملک) (کاردار) ۱ فروردین ۱۳۰۹ ـ آذر ۱۳۱۲

 • محمدعلی مقدم ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۴

 • بار دیگر وزیرمختار ایران در مصر در کشور عربستان سعودی اکردیته شد.

 • قطع رابطه از ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۶

 • برای بار سوم سفیر ایران در مصر در کشور عربستان سعودی اکردیته شد.

 • عبدالحسین صدیق اسفندیاری (وزیرمختار) ۱۴ دی ۱۳۲۷ از ۱۳۲۸

 • مظفر اعلم (وزیرمختار) مهر ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲

 • حسین دیبا (وزیر مختار)

 • محمود صلاحی (سفیر)

 • ضیاءالدین قریب ؟ تا ۱۳۴۱

 • افراسیاب نوایی ۱۲ دی ۱۳۴۱ تا ؟

 • محمدحسین مشایخ فریدنی

 • سعید عرب ؟ – ۱۳۵۰

 • جعفر رائد ۱۳۵۰ – ۱۳۵۷

جمهوری اسلامی

 • جعفر رائد ۱۳۵۷ – ۱۳۵۸

کاهش روابط به سطح کاردار

 • محمدحسین طارمی

قطع روابط از ۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ تا ۲۷ اسفند ۱۳۶۹

 • محمدعلی هادی نجف‌آبادی ۱۳۷۰ – ؟

 • محمدرضا نوری شاهرودی

 • حسین صادقی (دوران اصلاحات)

 • علی‌اصغر خاجی

 • سید محمد حسینی ۲۷ آبان ۱۳۸۵ تا ؟

 • سید محمدجواد رسولی محلاتی

 • حسین صادقی (بار دوم) ۱ مرداد ۱۳۹۳

 *) اکردیته: Accredited اصطلاحی سیاسی است برای سفیری که همزمان در دو کشور/منطقه همزمان به صورت سیار کار می کند.

Leave a Reply