پیش بینی قیمت نفت در سال 2016

پیش بینی قیمت نفت در سال 2016

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی پیش‌بینی‌های گوناگون قیمت نفت برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ اعلام کرد: به تخمین صندوق بین‌المللی پول با قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ معادل ۶۴/۲۲ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها به بررسی پیش‌بینی‌های گوناگون قیمت نفت برای سال‌های 2015 تا 2020 پرداخت و اعلام داشت: بررسی نظرات و دیدگاه های متعدد اقتصادی در مورد وضعیت بازار نفت در سال 2015 و سال‌های آتی نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی با آهنگ آرام و رو به جلو در حرکتند و گروهی از متخصصین بازار، تقاضای نفت را که یکی از مولفه‌های اثرگذار است، نیز همچنان رو به افزایش – البته با روند نه چندان پرشتاب – تصویر می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: دورنمای رشد اقتصادی از سال 2013 تاکنون نشان می دهد که رشد اقتصادی روند ثابتی را طی کرده و این میزان در سال 2015 با 0/1 درصد کاهش نسبت به دو سال گذشته به 3/3 درصد و در سال 2016 با روندی افزایشی به 3/7 درصد خواهد رسید.

براساس این گزارش کاهش قیمت‌های نفت که بعد از ژوئن 2014 اتفاق افتاد از فشارهای قیمتی و آسیب‌های برونی بر کشورهای نو ظهور واردکننده نفت که باری بر سیاست‌های پولی تحمیل می‌کند، کاسته است. در میان کشورهای صادرکننده نفت نیز به تبع پایین آمدن درآمدهای نفتی، لازم است، هزینه های عمومی مجددا تنظیم و اصلاح شوند.

لذا انتظار می‌رود در کنار عوامل کاهنده و اثرگذار کاهش قیمت نفت نظیر:

1- سرمایه گذاری بر انرژی های تجدیدپذیر،
2- افزایش رکود عرضه نفت غیراوپک،
3- کاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا،
4- گسترش فناوری های استخراج نفت شیل،
5- تولید بیوسوخت ها در جهان

روند رشد قیمت‌ها در سال‌های آتی با سرعت کندتری پیش رود. پیش‌بینی‌های متعدد در خصوص قیمت نفت، مبتنی بر روند کند و نسبی است که این رویه به تخمین صندوق بین‌المللی پول با قیمت فرضی بازارهای آتی در سال 2015 معادل 58/87 دلار به ازای هر بشکه و در سال 2016 معادل 64/22 دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply