چهار و شش دهم%اسکناس ها در دست‌مردم

4.7درصدنقدینگی اسکناس دردست‌مردم است
گردش‌مالی کارتخوان‌های‌بانکی‌کشور؟

یک مسئول در نظام بانکی کشور از گردش مالی 426 هزار و 102 میلیارد تومانی کارتخوان های نظام بانکی کشور در شش ماهه اول سال خبر داد و گفت: حدود 15 برابر حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، با کارتخوان ها جابه جا شده است.

احمد وادی دار عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، افزود: هم اکنون 4.7 درصد از نقدینگی کل کشور به صورت اسکناس و مسکوک در دست مردم است که این درصد باید با ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیک، به یک تا دو درصد کاهش یابد.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه بانکداری مجازی کمک بزرگی به حفظ محیط زیست است، گفت: امروز تنها شش درصد از عملیات صدور اسناد بانک یاد شده با حضور مردم در شعب انجام می شود و 94 درصد امور به صورت غیر حضوری صورت می گیرد.

وادی دار به افزایش 60 درصدی تعداد تراکنش ها و افزایش 70 درصدی مبلغ تراکنش کارتخوان های فروشگاهی بانک یادشده در پایان شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در موبایل بانکینگ نیز از لحاظ مبلغ تراکنش با 200 درصد رشد روبه رو شده ایم.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد از گردش مالی 426 هزار و 102 میلیارد تومانی کارتخوان های نظام بانکی کشور در شش ماهه اول سال خبر داد و افزود: حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم نیز تا پایان خردادماه امسال، 29 هزار و 82 میلیارد تومان بوده که این امر حاکی از آن است که حدود 15 برابر حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، با کارتخوان ها جابه جا شده است.
منبع اقتصاد انلاین

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733