سال آینده اقتصاد ایران به چه سمتی می رود؟

سال آینده اقتصاد ایران به چه سمتی می رود؟
نظر دکتر فرشاد مومنی درباره سال 94

تعداد زیادی از اقتصاددانان کشور اعتقاد دارند یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران طی سال آینده به موضوع کسری بودجه باز می گردد.

به باور این گروه در صورتی که شرایط دولت طی یکسال آینده با مشکل تامین منابع مالی مواجه باشد، فشار بیشتری برفعالیت های بخش خصوصی وارد می شود. برهمین اساس سال 94 به عنوان دوران سخت اقتصاد ایران تحلیل می شود.

در همین حال فرشاد مومنی در تحلیل فضای سال آینده کشور به خبرآنلاین گفت: با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال آینده می توان پیش بینی کرد این است که ما هم چنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم بود.

وی بیان داشت: رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته، و ناظر بر تغییرات غیر موثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2.5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده ایم

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733