نمایشگاه مجازی فارس مطالب ادمین سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟

سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟

سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور را 800 تا یکهزار میلیارد دلار اعلام کرد.

منبع: ایرنا

 

Leave a Reply