سخنان طلایی

پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا: “بر عهده ماست. بر عهده همه ماست تا فرهنگی ایجاد کنیم که جایی برای خشونت در آن وجود نداشته باشد، جاییکه بازماندگان (این خشونت ها) تحت حمایت قرار بگیرند و همه جوانان ما، زن و مرد بتوانند تا سر حد رویاها و استعدادهایشان پیش بروند.”

 

Leave a Reply