همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم
پائولو کوئلیو

تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال یكدیگر احساس مسؤولیت نكنند ، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد . (هلن كلر)

اگر می‌خواهید فرزندانتان روی پای خود بایستند ، مسؤولیت‌هایی روی دوش آنها بگذارید . (ابیگیل فون بورن)

نمی‌توانید به ساختن دنیای بهتر امید داشته باشید ؛ مگر آن‌كه تك‌تك افراد اجتماع پیشرفت كنند . به این منظور هر یك از ما باید علاوه بر این ‌كه به پیشرفت خود می‌اندیشد ، در برابر عموم افراد بشر نیز احساس مسؤولیت كند . وظیفة ما این است كه برای كسانی كه می‌توانیم ، مفید واقع شویم . (ماری كوری)

بیایید نه تنها برای خود و خانواده‌مان بلكه برای كشورمان مسؤولیت بیشتری بپذیریم . (بیل كلینتون)

مرد پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود ، به تكیه‌گاه فكر نمی‌كند ؛ روش خود را تحمیل می‌كند ، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه كار را [پیروزی یا شكست] از آن خود می‌داند . (چارلز دوگل)

به ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمی‌توانیم مسؤولیت‌ ها را به گردن خدا یا طبیعت بیندازیم . مسؤولیت خود ماست و باید خودمان به دوش بكشیم . (آرنولد توین‌بی)

اگر بروی ممکن است نرسی، اگر شک کنی که ممکن است نرسی، هرگز نخواهی رسید.(بابک راستی)

آنكه كردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیك بخت است . (بزرگمهر)

منبع

Leave a Reply