سایت نیازمندی ایستگاه که قدیمی ترین و معتبرترین سایت نیازمندی در ایران محسوب میشود از طرف سازمان فیلترینگ در اسفند ماه 1393 فیلتر شد. دلیل این اقدام مشخص نیست، اما اینگونه اقدامات فضای کسب و کار اینترنتی را به شدت متزلزل و بی اطمینان می کند و سرمایه گذاری برای یک کسب و کار اینترنتی در ایران با مشکلات بسیار زیادی همراه است.

یکی از خنده دار ترین و جالبترین آنها نیز پروسه دریافت نماد اعتماد است که در نوع خود بسیار جالب است و مشکلات بسیار زیادی در فرآیندهای آن وجود دارد. با تهدیدها و عدم امنیتی که در فضای وب ایران وجود دارد، پیشرفت و سرمایه گذاری بر روی یک کسب و کار اینترنتی بسیار کار پرخطر و پر ریسکی است و هر روز ممکن است اتفاق جدیدی رخ دهد.

در باره تراژدی ریسک سرمایه گذاری یا کارآفرین بودن در ایران این مقاله را بخوانید.

Leave a Reply