دیوان عالی ایالات متحده بالاترین بخش قضایی و حقوقی ساختار حکومتی ایالات متحده آمریکاست.

اعضا این دادگاه متشکلند از رئیس قضات و ۸ قاضی.

قضات دیوان عالی توسط رئیس جمهور انتخاب شده و پس از تایید مجلس سنا رسما مشغول به کار می شوند. قضاوت در این دیوان، شغلی مادام العمر است و قضات برای تمام طول عمرشان منصوب می شوند، مگر آنکه استعفا دهند، باز نشسته شوند، به ریاست قضات ارتقا یابند و یا توسط کنگره آمریکا استیضاح و برکنار شوند. تا کنون در طول تاریخ دیوان عالی هیچ یک از قضات آن استیضاح و برکنار نشده اند. در سال ۲۰۱۴ حقوق سالانه رئیس قضات این دیوان ۲۵۵۵۰۰ دلار در سال(پیش از کسر مالیات) و حقوق قضات دیوان هر یک ۲۴۴۴۰۰ دلار (پیش از کسر مالیات) است

در حال حاضر از ۹ قاضی حاضر در دیوان ۲ تن منصوب پرزیدنت ریگان، ۱ نفر منصوب پرزیدنت جورج اچ. بوش، ۲ تن منصوب پرزیدنت کلینتون، ۲ نفر منصوب پرزیدنت جورج دبلیو بوش و ۲ قاضی منصوب پرزیدنت اوباما هستند. در حال حاضر سه نفر از قضان زن هستند که دوتن از آنها منصوبین پرزیدنت اوباما هستند. قاضی کلَرِنس توماس تنها قاضی سیاهپوست عضو این دیوان است. قاضی سونیا سوتومایور سومین زن عضو این دیوان و اولین قاضی با ریشه نژادی آمریکای لاتین است که در طول تاریخ در این دادگاه خدمت کرده است. اولین قاضی زن در تاریخ این دادگاه، قاضی ساندرا اوکانر بود که در سال ۱۹۸۱ و توسط پرزیدنت ریگان منصوب شد.

دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۷۸۹ و به موجب اصل سوم قانون اساسی آمریکا ایجاد شده است. اصل سوم قانون اساسی آمریکا می گوید “قدرت قضایی ایالات متحده باید به یک دادگاه عالی واگذار شود”، بعلاوه هر دادگاه پایین تری که کنگره اقدام به تاسیس آن کند. این دیوان آخرین مرجع تجدید نظر خواهی است از پرونده های دادگاههای فدرال، پرونده های دادگاههای ایالتی ای که موضوعی فدرال در آنها مطرح است و تعداد معدودی از پرونده ها که رسیدگی به آنها صرفا و تنها در صلاحیت دیوان است. دیوان عالی مجاز است پرونده های واصله برای تجدید نظر خواهی را مروری اجمالی کند و تصمیم بگیرد که آیا به طور کامل و عمیق وارد آن خواهد شد، و یا اینکه آن پرونده خاص نیازمند مطرح شدن در دیوان نیست. وقتی پرونده ای برای مطرح شدن در دیوان پذیرفته نمی شوند، در حقیقت رای دادگاه تجدید نظر حوزه قضایی مربوطه (پیش از رسیدن به دیوان) تایید می شود

در ساختار حقوقی ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی کشور آخرین مرجع تفسیر قانون اساسی فدرال است. این تفسیر ممکن است در قالب رسیدگی به یک پرونده و در متن رای نهایی آن ابراز شود. از آنجا که آرا و تفسیرهای قانون اساسی دیوان عالی در بیشتر مواقع دولت فدرال و دولتهای ایالتی را تحت تاثیر می گذارد، این دیوان نقشی عمده در شکل دادن آینده قضایی و قانونگذاری آمریکا دارد. ارزش رای قضات این دادگاه یکسان است و رئیس قضات صرفا ریاست این ارگان را برعهده دارد و مرجع قضایی است که رئیس جمهور جدید را در روز تحلیف سوگند می دهد

Leave a Reply