روایت بانک جهانی از صادرات و واردات ایران در2014

افت شدید قیمت نفت یک عامل کاهش صادرات ایران (بر اساس قیمت های صادراتی) در سال 2014 بوده است. صادرات عربستان نیز که صادرکننده عمده نفت است در این دوره افت 6.8 درصدی داشته است.

بانک جهانی اعلام کرد ارزش صادرات ایران در سال 2014 با افت 7.4 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و واردات ایران نیز در همین مدت رشد منفی 0.8 درصدی را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به وضعیت صادرات و واردات کشورهای جهان پرداخته و از افت 7.4 درصدی صادرات ایران (بر اساس قیمت های صادراتی) در سال 2014 خبر داده است.

در حالی رشد صادرات ایران در سال 2014 منفی 7.4 بوده که در سال پیش از آن نیز صادرات ایران رشد منفی 0.8 درصدی را تجربه کرده بود. صادرات ایران بر اساس قیمت های صادراتی در سال 2012 رشد 0.3 درصد و در سال پیش از آن رشد قابل توجه 28.3 درصدی داشته است.

افت شدید قیمت نفت یک عامل کاهش صادرات ایران (بر اساس قیمت های صادراتی) در سال 2014 بوده است. صادرات عربستان نیز که صادرکننده عمده نفت است در این دوره افت 6.8 درصدی داشته است.
صادرات کشورهای درحال توسعه در سال 2014 با رشد منفی 3.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

ارزش واردات ایران نیز در سال 2014 کاهش داشته است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد واردات ایران بر اساس قیمت های وارداتی در سال 2014 رشد منفی 0.8 درصدی داشته است.

در سال پیش از آن نیز واردات رشد منفی 2 درصدی را تجربه کرده بود. ارزش واردات ایران در سال 2012 نیز افت 1.5 درصدی داشته اما در سال 2011 رشد قابل توجه 11.3 درصدی را تجربه کرده بود.
ارزش واردات کشورهای در حال توسعه در سال 2014 با رشد منفی 3 درصدی مواجه شده است.

Leave a Reply