رشد اقتصاد آمریکا در پی افت نفت

والدر مدت زمان لازم برای نشان دادن تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت روی هزینه های مصرفی را یک سال می داند، در حالی که هندلر این مدت زمان را به حدود هفت ماه تقلیل می دهد و بر این باور است کم کم تاثیرات کاهش قیمت نفت روی اقتصاد داخلی آمریکا و هزینه های مصرفی مردم دیده می شود.
با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، هنوز هزینه‌های مصرفی در آمریکا رشد چندانی نکرده است. تحلیلگران اقتصادی این وضعیت را عادی قلمداد می‌کنند و بر این باورند که تا زمانی‌ که مصرف‌کنندگان به پایداری روند کنونی قیمت نفت اطمینان پیدا نکنند، هزینه‌های مصرفی خود را افزایش نمی‌دهند.

شبکه تلویزیونی بلومبرگ مصاحبه‌ای با «داگلاس هندلر» اقتصاددان «ای اچ اس» و «راب والدر» اقتصاددان «اینوسکو» انجام داده اaست و در این مصاحبه تاثیر قیمت پایین نفت روی هزینه های مصرفی مردم آمریکا را بررسی کرده است. داگلاس هندلر در این مصاحبه تاکید کرد: هم اکنون برای مشخص شدن تاثیر کاهش قیمت نفت روی هزینه های مصرفی خانوارهای آمریکایی زود است زیرا تا کنون مردم افت قیمت را یک نوسان موقتی می دانستند. حال که این وضعیت قیمتی برای بیش از هفت ماه در بازار باقی مانده است و پیش بینی ها هم از تداوم این وضعیت تا انتهای سال 2016 میلادی حکایت دارد، کم کم مردم به این نتیجه می‌رسند که باید هزینه های جاری خود را با قیمت کنونی نفت تخمین بزنند و به دنبال آن هزینه های مصرفی رشد می کند.

او تاکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند این مبلغ مازادی که در نتیجه افت قیمت نفت و کاهش قیمت سوخت در جیبشان مانده است، حداقل تا چند ماه آینده هست و بر مبنای آن برنامه ریزی کنند. در غیر این صورت تنها این مبالغ برای هزینه های غیر منتظره آینده باید پس انداز شود.

راب والدر نیز بر این باور است اولین تاثیر کاهش قیمت نفت روی اقتصاد آمریکا منفی است زیرا در ابتدا واحدهای فعال در حوره نفتی تعطیل می شوند یا مجبور به کاهش تولید می شوند. در نتیجه این وضعیت، تعدیل نیرو در شرکتهای فعال در حوزه نفت در کشور اجرا می شود و می تواند به عنوان نشانه های منفی برای اقتصاد ارزیابی شود. اما با گذشت یک سال از آغاز روند کاهش قیمت نفت به تدریج نشانه‌های مثبت این مساله روی اقتصاد هر کشور به خصوص کشورهای مصرف کننده نفت دیده می شود. در این زمان است که باید به دنبال رشد هزینه‌های مصرفی و کاهش هزینه‌های تولیدی بود که خود می تواند اقتصاد را نجات دهد.

والدر مدت زمان لازم برای نشان دادن تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت روی هزینه های مصرفی را یک سال می داند، در حالی که هندلر این مدت زمان را به حدود هفت ماه تقلیل می دهد و بر این باور است کم کم تاثیرات کاهش قیمت نفت روی اقتصاد داخلی آمریکا و هزینه های مصرفی مردم دیده می شود

منبع: اقتصادنیوز

Leave a Reply