سلسله گزارش‌های مجمع جهانی اقتصادی
رتبه ششم پس‌اندازهای ملی ایران در جهان

مجمع جهانی اقتصاد با بررسی نسبت پس‌اندازهای ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی 144 کشور جهان، این رقم را برای ایران 46 درصد برآورد کرد و ایران از این نظر در رتبه 6 جهان قرار گرفت که نشان از صعود 9 پله‌ای ایران دارد.

بر اساس این گزارش، نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2013 بالغ بر 46 درصد اعلام شده است که بدین ترتیب ایران در رتبه 6 جهان از این نظر قرار گرفته است.

ایران سال گذشته با نسبت 35 درصد پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در رتبه 15 جهان از این لحاظ قرار داشت.

آنچه به عنوان پس‌اندازهای ملی کشورها در این جا مورد محاسبه قرار گرفته است مجموع پس‌اندازهای دو بخش عمومی و خصوصی است و سرمایه گذاری‌های ناخالص داخلی به همراه تراز حساب‌های جاری را دربر می گیرد.

بر اساس این گزارش کشورهای تیمور و قطر نیز در رتبه‌های نخست و دوم این رتبه بندی قرار گرفته اند. نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در تیمور 63.1 درصد و در کویت 58.4 درصد اعلام شده است.

کویت با 55.2 درصد، الجزایر با 51.1 درصد و چین با 50 درصد در رتبه‌های نخست تا پنجم و بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. عربستان با 45.5 درصد پایین‌تر از ایران قرار گرفته است.

کشورهای در حال توسعه بالاترین رتبه ها را در فهرست رتبه‌‌بندی مجمع جهانی اقتصاد کسب کرده‌اند. سوئیس که در میان کشورهای توسعه یافته بهترین رتبه را دارد با هفت پله نزول در رتبه 23 قرار گرفته است. نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در این کشور 30.7 درصد برآورد شده که در سال گذشته برابر با 34.3 درصد اعلام شده است.

آمریکا که یکی از بدهکارترین کشور جهان شناخته می‌شود در رتبه 87 و پایین تر از ایران قرار گرفته است. نسب پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی این کشور 17.2 درصد اعلام شده است.

این رقم برای برخی کشورهای توسعه یافته دیگر عبارت است از: آلمان 24.3 درصد(رتبه 45)، فرانسه 17.7 درصد (رتبه 85)، اسپانیا 18.9 درصد(رتبه 75)، ایتالیا 17.8 درصد(رتبه84 ) و انگلیس 11 درصد(رتبه 126).

این ارقام برای برخی کشورهای در حال توسعه نیز عبارت است از: امارات 38.9 درصد(رتبه 11)، هند 32.7 درصد (رتبه 18)، روسیه 25.3 درصد(رتبه 41) و ترکیه 13.7 درصد (رتبه 117).

زیمباوه با نسبت منفی 5.7پس‌اندازهای ملی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه آخر قرار گرفته است.

منبع اقتصاد انلاین

این مقاله بازپخش شده است.

Leave a Reply