الماس به شیوه های مختلفی می تواند به وجود بیاید

همانطور که از قبل می دانید الماس در طبیعت، طی فشارشدید و گرمای زیا و بعد از یک مدت زمان طولانی به وجود می آید، چنین جایی در طبیعت معمولا در اعماق زمین است، بنابراین برای همین است که الماس در طبیعت بسیار نایاب است و هزینه استخراج آن هم بسیار بالا، در نهایت الماس بسیار گران می باشد.

کاربردهای الماس هم به همان نسبت زیاد و مهم و ضروری است، انسان می تواند المس را تلید کند، در اداهم روش های مختلف و راه های به وجود آمدن یا ساختن الماس را نوشته ام:

1) فشار بالا، دمای بالا یا High Pressure, High Temperature

2) انباشت به روش تبخیر شیمیایی یا Chemical Vapor Deposition

3) حفره زایی مافوق صوت یا Ultrasound Cavitation

و در انتها، به وجود آمدن الماس های بسیار ریز ریز در

4) انفجار مواد منفجره


نانوبلورهای الماس (با قطر ۵ نانومتر) را می‌توان با انفجار مواد منفجرهٔ کربن دار خاصی در یک اتاق فلزی تشکیل داد. این نانوبلورها به “نانو الماس‌های انفجاری” معروف هستند. حین انفجار، فشار و دمای اتاق به قدر کافی بالا می‌رود تا کربن‌های حاصل از انفجار را به الماس تبدیل کند. با شناورشدن در آب، اتاق به سرعت پس از انفجار سرد می‌شود تا مانع تبدیل الماس‌های تازه تولید شده به گرافیت پایدارتر شود. در نوعی دیگر از این روش، یک لوله فلزی پر شده با پودر گرافیت در اتاق انفجار قرار می‌گیرد. انفجار گرافیت را به میزان کافی گرم کرده و فشرده می‌کند تا به الماس تبدیل شود. محصول همواره مقادیر زیادی از گرافیت و شکل‌های دیگر کربن غیر الماس دارد و باید آن را در نیتریک اسید داغ به مدت طولانی جوشاند (حدود ۱ روز در ۲۵۰˚C) تا آن‌ها را در خود حل کند. نانو الماس بازیابی شده به شکل پودر است و در درجه اول کاربرد صیقلی دارد.

این محصول به طور عمده‌ای در چین، روسیه و بلاروس تولید می‌شود و در اوایل دهه اول هزاره سوم میلادی در مقادیر عمده وارد بازار شده است.

Leave a Reply