راز اصلی ثروتمند شدن

یک تحقیق در آمریکا نشان داد که دیدگاه ثروتمندان در مورد ثروت شبیه یکدیگر است و دیدگاه فقرا نیز به هم شبیه است. تفاوت نوع زندگی ثروتمندان با فقرا هم دقیقا بدلیل دیدگاهشان در مورد مال و ثروت است.


اگر شخصی بتواند از دیدگاه ثروتمندان الگو برداری کند می تواند ثروتمند شود. ثروتمندان متفاوت از فقرا و حتی طبقه متوسط فکر می کنند. اگر می خواهید در زندگی یک پله بالاتر بروید باید اراده و راه ترک افکار قبلی خود( که شما را به این نقطه که شما از آن راضی نیستید) را پیدا کنید.
برای ثروتمند شدن همه ما به اندازه کافی ابزار داریم ولی چگونگی تغییر دادن این ابزارها و نحوه استفاده از این ابزارها را نمی دانیم. بطور کلی هر انسانی برای دستیابی به هر هدفی دو ابزار دارد یکی ابزار درونی است که همان نوع نگرش و توقعاتی که در درون خود بعنوان نتیجه در نظر می گیرد و ابزار بیرونی که شامل یادگیری اطلاعات تجاری، مدیریت مالی شخصی،نحوه سرمایه گذاری و….می باشد. ابزار بیرونی فقط ابزار است ولی ابزار درونی ما مهارت نحوه کار با آن ابزار است.پس ابزار درونی ما بسیار نیرومند تر و کاراتر است.
واقعیت این است که شخصیت ما،نحوه تفکر و اعتقادات ما در کیفیت زندگی ما نقشی به مراتب مهمتر و تاثیر گذار تر از دانشمان دارد. یعنی اگر ظرفیت سازی لازم برای ثروتمند شدن را در خود ایجاد نکرده باشیم به محض اینکه پول هنگفتی به دست می آوریم با نحوه تفکری که داشته ایم پس از چندی دوباره به حالت قبلی زندگی خود دست پیدا می کنیم.از آن طرف اگر ثروتمندی در اثر یک بحران کل دارائی خود را از دست بدهد شاید در مدت زمان کمتر به همان پول هنگفت و چه بسا بیشتر از آن دست پیدا می کنند.
چون آنها فقط پولشان را از دست می دهند نه نحوه تفکری که باعث موفقیتشان شده است.
این نکته را همیشه مد نظر داشته باشیم که آنچه که دیده نمی شود همیشه قویتر از آنچه دیده می شود است پس برای موفق شدن در هر زمینه ای برای نادیده ها و دستیابی به آنها بیشتر تلاش کنید آنگاه خود به خود به آنچه که قابل دیدن است دست خواهید یافت.
میلیاردر جوان

Leave a Reply