شرکت موزیلا، ارایه دهنده مرورگر مشهور فایرفاکس، ده اصل اساسی خود را در صفحه زیر گذاشته که آنرا برای شما خوانندگان گرامی ترجمه می کنم:

مانیفست فایرفاکس، محصول شرکت موزیلا

  1. اینترنت جزء جدایی ناپذیر زندگی مدرن است، یک کلید مهم در کسب دانش، ابزاری ارتباطی، وسیله ای کاربردی، تجاری، سرگرمی و جامعه ای در برگیرنده کل مردم.

  2. اینترنت یک منبع عمومی جهانی است که باید باز و قابل دسترس باقی بماند.

  3. اینترنت باید زندگی تک تک مردم جهان را غنی سازی کند.

  4. امنیت و حریم خصوصی افراد دراینترنت یک اصل بنیادی است نه یک موضوع اختیاری.

  5. افراد باید توانایی شکل دادن به اینترنت و تجربیات خود را در آن داشته باشد.

  6. اثرگذاری اینترنت به عنوان یک منبع عمومی بستگی به قابلیت همکاری (پروتکل، فرمت داده ها، محتوانوآوری و مشارکت غیر متمرکز در سراسر جهان دارد.

  7. نرم افزارهای رایگان و “منبع بار”، اینترنت را به عنوان یک منبع همگانی ارتقا می دهد.

  8. پروسه های جامعه-نهاد شفاف، مشارکت، پاسخگویی و اعتماد را افزایش و ارتقا می دهد.

  9. مشارکت تجاری در توسعه اینترنت، منافع و مزایای زیادی را به ارمغان می آورد؛ تعادلی میان مزایای اقتصادی و منافع عمومی که حیاتی هم هست.

  10. بزرگنمایی ابعاد مختلف فواید اینترنت هدف ما است، ارزش زمان، توجه و تعهد.

نظر شما خوانددگان گرامی چیست؟

Leave a Reply