دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در سال ۱۳۹۴

توسط سازمان حفاظت محیط زیست بشرح زیر اعلام و از تاریخ ۹۴/۸/۱۰ جهت اجرا به استان های مورد نظر ابلاغ گرديد:

گروه یک:

گونه های قابل شکار: کبک و تیهو

قیمت هر یک پروانه:  ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

————————————————

گروه ۲:

گونه های قابل شکار: کبک چیل، باقرقره، باقرقره شکم سیاه و بلدرچین

قیمت هر یک پروانه:  ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

————————————————

گروه ۳:

گونه های قابل شکار: ابیا

قیمت هر یک پروانه:  ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

————————————————

گروه ۴:

گونه های قابل شکار: غاز خاکستری، چنگر، اردک سرسبز، خوتکا، فیلوش، آنقوت و تنجه

قیمت پروانه: یک میلیون و دویست هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

————————————————

این دستور العمل در ۱۰ استان اصفهان، البرز، تهران، بوشهر، ایلام، خراسان رضوی، قم، کاشان، هرمزگان و قزوین اجرا نمیشود و پروانه شکار پرندگان وحشی در این ۱۰ استان صادر نخواهد شد.

دستور العمل های مربوطه:

۱) شکار در مناطق چهارگانه (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده)، مناطق شکار ممنوع و پنج منطقه که بعنوان قرق اختصاصی پیشنهادی به شورای عالی محیط زیست اعلام شده است ممنوع بوده و دریافت کنندگان پروانه، صرفا مجاز به شکار در مناطق آزاد طبق ضوابط مربوطه هستند.

۲) استفاده از پروانه شکار فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه امکانپذیر است.

۳) هر شکارچی فقط مجاز به دریافت پروانه در یکی از چهار گروه فوق می باشد و دارنده پروانه از هریک از گروه ها مجاز به شکار گونه هایی از سایر گروه ها نمی باشد.

۴) هر شکارچی فقط مجاز به دریافت پروانه در یکی از استان ها می باشد و دارنده پروانه از یک استان نمی تواند از استان دیگری پروانه شکار دریافت نماید.

۵) تعداد پروانه ها نامحدود نیست و هر استان بر اساس صلاحدید فنی می تواند تعداد معینی پروانه صادر نماید. (در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی تخصیص می یابد.)شکارچی، پروانه شکار، شکار ممنوع،

۶) جوامع محلی محروم که وابستگی معیشتی به شکار دارند در اولویت دریافت پروانه شکار قرار دارند.

۷) شکار پرنده بوسیله اسلحه بادی (PCP) ممنوع است و برای این گروه از سلاح ها پروانه شمار صادر نخواهد شد.

جزئيات بيشتر در پايگاه خبرى
ديده بان محيط زيست و حيات وحش ايران

www.iew.ir

بیائید برای محافظت محیط زیست و سپس خودمان، به طبیعت احترام بگذاریم و شکار نکنیم!

Leave a Reply