درخواست جمعی از کارآفرینان برای حل معضل سربازی

جمعی از جوانان نخبه و کارآفرین با راه اندازی کمپینی به دنبال بهبود شرایط سربازی جوانان کارآفرین هستند. در همین راستا این عده در سومين كنفرانس وب و موبايل ايران نامه ای خطاب به ستاری رییس بنیاد ملی نخبگان تهیه و برای آن حدود ١٠٠٠ امضا جمع کردند. درمیان امضا کنندگان اين نامه كارافرينان موفقي از جمله مديرعامل كافه بازار، ديجي كالا، چارگون، رهنما، سراوا، صباسل، شبكه تبليغات، پيچك و… دیده می شود.

جناب اقاي دكتر ستاري
رياست محترم بنياد ملي نخبگان

باسلام،
نظر به اهميت حمايت از اقتصاد دانش بنيان و رسالت بنياد ملي نخبگان در شناسايي افراد نخبه در جامعه، مطابق با آیین نامه بنياد، نخبه به فردي ابلاغ مي شود كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم، فناوري، فرهنگ سازي و مديريت كشور محسوس باشد و موجب سرعت بخشيدن به رشد توسعه علمي و اعتلاي جامعه انساني شود.
اكنون كارافرينان ايراني با تاثيرگذاري در سطح ملي، ايران عزيز را به بالاترین نرخ رشد كارافريني در جهان رسانده اند و موجب اشتغال و توسعه اقتصادي شده اند. اما از سوي بنياد ملي نخبگان به عنوان نخبه شناخته نمي شوند، چرا كه احراز نخبگي در بنياد، تنها متمركز بر شروط تحصيلي و معدل دانشگاهي است.
از سوي ديگر شيوه كنوني خدمت سربازي، موجب بروز آسيب هاي فراواني به فضاي كارافريني كشور شده است و شركت هاي دانش بنيان را با بحران نيروي انساني مواجه کرده و موجب ترغيب كارافرينان براي مهاجرت شده است. در همین راستا، كانون كارافريني ايران به نمايندگي از بخشي از جامعه كارافرينان كشور به همراه امضاکنندگان ذیل، پيشنهاد مي كنند تا از این پس، کارآفرینان نیز به عنوان نخبه به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شوند و مطابق با آیین نامه بنیاد ملی نخبگان، خدمت سربازی را سپری نمایند.
این روش ضمن رفع موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان، باعث ایجاد اشتغال و حمایت از جریان کارآفرینی در زمینه تکنولوژی در ایران خواهد شد.

Leave a Reply