داعش: ساخت آمریکا و متحدانش

دقیقا در همان روزی که جبهه مردمی مبارزه علیه حکومت داعش، که ایران بخش مهم و اثر گذار از آن است، داعش را به عنوان یک کشور، از میان رفته اعلام کرد، دقیقا در همان روز، آمریکا دو نفر ایرانی و چند شرکت ایرانی را در لیست تحریم ها به عنوان “تروریست” دسته بندی کرد.

داعش از روزی که به وجود آمد توسط رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی به عنوان دولت اسلامی معرفی می شد و من به خوبی یاد دارم که مردم ایران، چه موافق با شیوه اداره شدن کشور ایران چه مخالف، وقتی به این رادیو های خرد ستیز تماس می گرفتند گلایه می کردند که چرا آمریکا و انگلیس این گروه تروریستی را “دولت اسلامی” می نامد!!!

تحریم چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به دلیل شکست آمریکا در عقبه داعش!

از سوی دیگر داعش، به عنوان یک کشور مشغول فروختن نفت بود!!! چه کسی نفت این”به اصطلاح کشور” را می خرید؟

Leave a Reply