دادگاه اتحادیه اروپا و تحریم بانک مرکزی ایران

سوال این است، چرا دادگاه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی را تحریم کرده بود؟ مگر بانک مرکزی نباید به مردم آن کشور تعلق داشته باشد؟

دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی در سال ۲۰۱۲ شورای اروپا؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم قرار داد، این اتفاق در ژانویه 2012 افتاد و سپس دو سال بعد توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا لغو گردید که به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدیدنظر است.

دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده و به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده است و از اینرو این تصمیم باید لغو شود. شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.

اما همچنین شائبهدخل و تصرفهای دولت احمدی نژاد هم در امور بانک مرکزی، برداشت های شخصی حزبی هم بی اثر نبود و نیست.

Leave a Reply