سالها بعد، ما بیشتر برای آنچه انجام نداده‌ایم، پشیمان هستیم تا آنچه انجام داده‌ایم.

مارک تواین

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

میزان موفقیت شما در استفاده از وقت و کنترل زندگی، فقط بستگی دارد به اینکه تا چه حد میتوانید از انجام کارهایی که در زندگی شما از اهمیت کمتری برخوردار است، دست بردارید.

برایان تریسی

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

هیچوقت برای انجام همه ی کارها وقت کافی وجود ندارد.

اما همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست.

برایان تریسی

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 طی کردن راهی که هزار فرسنگ است، با برداشتن یک قدم آغاز میشود.

کنفوسیوس

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد…

ناپلئون هیل

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 ما آن چیزی هستیم که می اندیشیم.
هستی ما با افکارمان بلندی میگیرد
و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم.

بودا

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

مردی که با اراده برای رسیدن به یک ستاره با اسب می تازد، احتمال موفقیتش بیشتر از کسی است که برای رسیدن به منزل خویش با بیماری در معبر تنگی میخزد.

امرسون

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 من از شکست، بیشتر از موفقیت درس آموختم.

سر همفری دیوی

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 آنان که شور و اشتیاقی نامحدود دارند،
توان انجام هر کاری را دارا می باشند.

دیل کارنگی

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

تنها کسانی که جرات می کندد شکست های بزرگ را بپذیرند،
به موفقیت سطح بالا دست پیدا می کنند.

رابرت فرانسیس

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

برای  نخستین ضرر یا خسارت هنگامی آماده باش که یا به دیگران اعتماد کنی یا به خودت.

بابک راستی

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

برای این که بدانید چگونه موفق شوید و چگونه موفق باقی بمانید،
بیاموزید که برای خود برنامه ریزی کنید،
و بی جهت به امید موفقیت ننشینید.

مک گرا

Leave a Reply