با توجه به اتفاقات اخیر در میهن پاک ما، ایران، لازم است تا ایرانیان کلیه شایعات جاری را که دشمنان این مرز و بوم به هدف ترور روانی پخش می کنند را نادیده گرفته و منبع آگاهی و اخبار خود را از میان منابع رسمی و معتبر انتخاب کنند، لذا، نمایشگاه مجازی فارس از وبسایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، چند خبر، اطلاعیه ، آگاهی رسانی و مقاله را بازنشر می دهد، اتحاد مایکی از کلیدهای پیروزی و موفقیت ما هست، به قول بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، “وحدت کلمه” داشته باشید. همه باید یک چیز را بگوییم و آن “ایران” است. ایران برای ایرانی، هیچ غیر ایرانی ای با شمشیر از روی بستن، تهدید و تجاوز نتوانسته در ایران دوام بیاورد، از زمان اسکندر مقدونی تا اعراب، مغولها و هماکنون استعمارگران عصر نوین.

اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مورخ 1390/12/20 شنبه

جعل و غصب عنوان وزارت اطلاعات

هموطنان گرامي ،

سربازان گمنام امام زمان (عج) بی نام و نشان خدمت می كنند. هركس خود را كارمند وزارت اطلاعات معرفی نمود و قصد سوء استفاده داشت ، حتما كلاهبردار است . مراتب را سريعا به 113 اطلاع دهيد.

شهروندان گرامی ،

              كاركنان وزارت اطلاعات هرگز هويت شغلی خود را نزد ديگران فاش نمی كنند. بنابراين هركس ادعا كرد مامور وزارت اطلاعات است، قطعا شياد است. با 113 تماس بگيريد.

هموطنان گرامی ،

كاركنان وزارت اطلاعات ، فاقد هرگونه كارت شناسايی هستند. لذا چنانچه فردی كارت وزارت را به شما نشان داد، حتما كلاهبردار است . با 113 تماس بگيريد.

وزارت اطلاعات حافظ امنيت و منافع شهروندان است. هركس با عنوان كارمند وزارت اطلاعات قصد سوء استفاده مادی و معنوی را داشت ، حتما كلاهبردار است و قادر به حل كمترين مشكل شما نخواهد بود. مراتب را به 113 اطلاع دهيد.

وزارت اطلاعات دارای هيچگونه شركت اقتصادی و غير اقتصادی نيست. هركس تحت اين عناوين خود را به شما معرفی كرد،حتما كلاهبردار است. با 113 تماس بگيريد.

  منبع: وبسایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply