گزیده هایی از بیانیه وزیر امور خارجه، جان کری به مناسبت روز جهانی محیط زیست

همه افراد روی این کره خاکی در روز جهانی محیط زیست، پنجم ژوئن و تک تک روزها نقشی برای حفاظت از محیط زیست دارند. هر کدام از ما مسئولیت داریم تا اطمینان حاصل کنیم که نسلهای آینده خواهند توانست از همین سیاره امن و سالمی که ما به ارث برده ایم، بهره مند شوند. این فقط درباره آنچه رهبران دنیا می توانند انجام بدهند نیست. همه ما می توانیم به ایجاد تغییراتی کوچک یا بزرگ متعهد شویم. برای مثال، می توانیم محصولاتی را انتخاب کنیم که در عین کارآمدی از نظر مصرف انرژی نیز مقرون به صرفه هستند. می توانیم بیشتر بازیافت کنیم. می توانیم خوراکی هایی را بخریم که از منابع پایدار بدست می آیند. در قالب ملتها و افرادی متفرق، می توانیم با یکدیگر متحد شویم و از سیاره مان محافظت کنیم. ما می دانیم باید چکار بکنیم، باید اقدام کنیم.


من به شخصه اعتقاد دارم حرفهای ایشان از واقعیت بیشتری برخوردار است تا بعضی ها (خیلی ها) توی یه جایی از جهان که همه باهاش آشنا هستیم.

چون این بابا حتی سوار دوچرخه می شه، اما می دانید که مسلما در شان هیچ یک از دولتمردان همون مملکتی که همه ما میشناسیمش نیست که سوار دوچرخه بشن، حتی اگر محیط زیست در خطر باشه.

Leave a Reply