ثروتمندان چطور ثروتمند شدند؟

آمارهای جالب از 400 فرد ثروتمند

در سال 2009 تحقیقاتی بر روی 400 پرداخت کننده برتر مالیات آمریکا انجام شد و از انها پرسیده شد: “شما چطور ثروتمند شدید؟” این سوال ساده، جواب ساده نیز داشت که توسط تیم Spectrem جمع آوری شد و در قالب یک مقاله تحقیقاتی برای عموم در مجله Forbes منتشر شد.

آمارِ جواب های این 400 فرد ثروتمند آمریکا به شرح زیر بود :

سخت کوشی : 87%
تحصیلات : 78%
سرمایه گذاری زیرکانه : 72%
ریسک کردن : 63%
صرفه جویی : 59%
در زمان درستی در مکان درسی بودن : 56%
شانس : 53%
راه اندازی کسب و کار : 46%
کمک مشاورین : 35%
وراثت : 30%

Leave a Reply