تکنوکراسی

واژه تکنوکراسی از کلمات یونانی به معنی *قدرت مهارت در حکومت* گرفته شده است.

این واژه ابتدا برای تبیین کاربرد روش‌های علمی برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی به جای روش‌های سنتی حل‌وفصل امور استفاده شد.

تکنوکرات‌ها افرادی آموزش‌دیده و ماهر هستند که در کسب و کارهای مختلف، مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهم را قابل حل می‌دانند و اغلب برای این مشکلات راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند که بر محور علم و خرد استوار است.

تکنوکرات‌ها بیشتر در جایی نقش‌آفرینی می‌کنند که مجموعه‌ای که به آنها مربوط است بر همین محور کار کند و منطق علمی آنها را بپذیرد.

اینها معمولاً از بوروکرات‌ها خود را متمایز می‌کنند و نیز از دموکرات‌ها که تلاش می‌کنند آن‌طور به مشکلات پاسخ دهند که مردم بپسندند. به عبارت دیگر، در بسیاری موارد ممکن است حکومت تکنوکرات‌ها لزوماً انتخابی نباشد و حتی آنها از روشی دموکراتیک که به انتخاب و استیلای آنها منجر شود، احتراز کنند.

Leave a Reply