تولیدناخالص‌داخلی‌ایران به406میلیارددلار رسید
ایران؛ دومین‌اقتصادبزرگ‌خاورمیانه‌وآسیای‌مرکزی

صندوق بین المللی پول با اشاره به تولید ناخالص داخلی 406 میلیارد دلاری ایران در سال 2014 این کشور را دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد.

بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 به 406 میلیارد دلار رسیده که بر این اساس ایران بین 30 کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به عنوان دومین اقتصاد بزرگ شناخته شده است.

عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 752 میلیارد دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است. امارات با تولید ناخالص داخلی 401 میلیارد دلاری در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش کل تولید ناخالص داخلی منطقه در سال 2014 بالغ بر 3459 میلیارد دلار بوده که 2579 میلیارد دلار از این رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی منطقه بوده است.

در حالی که قیمت نفت طی ماه های گذشته به نصف کاهش یافته است این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2015 با کاهش 303 میلیارد دلاری مواجه شود و به 2276 میلیارد دلار برسد.

میزان تولید ناخالص داخلی برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال 2014 به این شرح اعلام شده است(میلیارد دلار): بحرین 34، عراق 225، پاکستان 250، کویت 172، لیبی 42، یمن 43، افغانستان 20.4، تونس 48.9، آذربایجان 74.4، قزاقستان 223 و ارمنستان 10.2.

منبع: تسنیم

Leave a Reply