صندوق بین المللی پول اعلام کرد ایران باید برای تضمین ثبات کلان اقتصادی خود در مواجهه با تحریم های جدید دولت آمریکا که موجب افت صادرات نفت این کشور و کاهش رشد اقتصادی اش خواهد شد، سیاست های مناسبی را به اجرا بگذارد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول اعلام کرد ایران باید برای تضمین ثبات کلان اقتصادی خود در مواجهه با تحریم های جدید دولت آمریکا که موجب افت صادرات نفت این کشور و کاهش رشد اقتصادی اش خواهد شد، سیاست های مناسبی را به اجرا بگذارد.

کری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول همچنین گفت، صندوق از ایران می خواهد تا به منظور پیروی از استانداردهای بین المللی، تا فوریه 2019 ساز و کارهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت نماید.
رایس افزود: «وضع مجدد تحریم های آمریکا ضمن محدود کردن صادرات نفت ایران موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد و ایران باید برای تضمین ثبات کلان اقتصادی خود سیاست هایی را… (به ویژه) در مورد آسیب پذیرترین گروه ها به اجرا بگذارد.»
دور جدید تحریم های نفتی دولت ترامپ علیه ایران از روز 13 آبان به اجرا گذاشته خواهد شد.

منبع:آخرین خبر/تسنیم