نمایشگاه مجازی فارس سرمایه گذاری و اقتصاد, سیاست و استراتژی توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران خبر داد:
چند کشاورز خرد در کشور هست؟
توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران با بیان اینکه از ۴ میلیون بهره‌‌بردار کشاورزی در کشور 2.8 میلیون نفر بهره‌برداران خرد هستند، گفت: چاره چالش‌هایی چون ناامنی غذایی و فقر و گرسنگی در جوامع فقیر و بحران‌های زیست‌محیطی نظیر خشکسالی توانمندسازی بهره‌برداران خرد است.

غلامحسین حسینی‌نیا رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران در پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه، گفت:‌ چالش‌هایی نظیر ناامنی غذایی و فقر و گرسنگی در جوامع فقیر و بحران‌های زیست‌محیطی نظیر خشکسالی ما را به این درک عمیق رساند که امروز شعار همایش در راستای تسهیل اطلاعات و نوآوری‌ها برای توانمندسازی بهره‌برداران خانوادگی باشد.

وی افزود: از 4 میلیون بهره‌‌بردار کشاورزی در کشور 2.8 میلیون نفر بهره‌برداران خرد هستند.

رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران تصریح کرد: این همایش با اهدافی نظیر ایجاد فضا برای بحث و تبادل تجارت علمی و راهبردی در خصوص نظام ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره برگزار شده است.

وی افزود: همچنین بحث ارتقای جایگاه و نقش ترویج کشاورزی در توانمندسازی کشاورزان از جمله اهداف این همایش به شمار می‌رود.

به گزارش فارس، رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران با بیان اینکه جلب نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مجریان توسعه یکی دیگر از اهداف برگزاری همایش به شمار می‌رود، اظهار داشت: در شصت و ششمین مجمع جهانی سازمان ملل در سال 2014 در بین‌المللی کشاورزی خانوادگی نامگذاری شد.

 

Leave a Reply