انجمن صنعت ارزهای رمزی و بلاکچین روسیه با آزمایشگاه بلاکچین ایران توافقنامه همکاری امضا کرد.

رئیس انجمن صنعت ارزهای رمزی و بلاکچین روسیه ضمن اعلام این مطلب گفت:” تجارب کارشناسان انجمن صنعت ارزهای رمزی و بلاکچین روسیه می تواند در ایران مورد استفاده قرار بگیرد که در آنجا اوضاع در رابطه با قطع ارتباط با سوئیفت بغرنج تر از روسیه است”.

به گفته وی، از ابزار مبتنی بر استفاده از ارزهای رمزی در اقتصاد می توان با ثمر بخشی زیادی برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد و باید در اوضاع ژئوپلتیک فعلی این ابزار را به کار گرفت.

پرییاچکین تاکید کرد استفاده از این ابزار می‌تواند به شکل موثری از محدودیت‌های ناشی از تحریم جلوگیری کند.

منبع:آخرین خبر/اسپوتنیک