+98-936-917-5733

تلنگری بر سربازی اجباری

پرونده ویژه سربازی اجباری در ایران در بیستمین شماره «تلنگر»

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر, ۱۳۹۲

 تقاطع: بیستمین شماره‌ی نشریه‌ی اینترنتی “تلنگر” با پرونده‌ی ویژه “سربازی اجباری در ایران” منتشر شد.

این شماره‌ گردآوری مجموعه‌ی یادداشت‌ها و گفتگوهایی است که توسط “کمپین نه به سربازی اجباری در ایران” صورت گرفته است. ‌یادداشت‌هایی از مجید محمدی، علی‌رضا مقتدری، و محمدخالد رامزی، در کنار گفتگوهایی با سعید پیوندی، شادی قدیریان، رویا کاشفی از جمله مطالب منتشر‌شده در تلنگر آبان ماه هستند.

ترجمه‌ی یادداشتی از میلتون فریدمن، مانیفست جهانی برای مخالفت با سربازی اجباری، و دو قطعنامه‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با این موضوع، دیگر مطالبی هستند که در این شماره‌ی تلنگر در اختیار خوانندگان آن قرار گرفته‌اند.

توضیح: تلنگر برای سال‌ها پایگاه گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران بوده است. این نشریه که آغاز انتشارش در دانشگاه تهران حتی به پیش از تاسیس این گروه سیاسی-دانشجویی و به سال‌های آغازین دهه‌ی هشتاد خورشیدی بازمی‌گردد، نقشی مهم در شکل‌گیری و گسترش حلقه‌ای داشت که توسط دانشجویان لیبرال بنیان نهاده شد. آخرین شماره‌ی چاپی تلنگر در پاییز ۸۸ و در اوج تب و تاب جنبش سبز منتشر شد. در‌‌ همان پاییز بود که نیروهای امنیتی به جمع دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال هجوم بردند و هفت عضو این گروه را بازداشت کردند. پس از آن هجوم و بازداشت، تلنگر به محاقی دو ساله رفت تا این‌که پس از دو سال، دور جدید انتشار این نشریه به صورت اینترنتی از سال ۹۰ آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است.

Leave a Reply