تفاوت جریان عصبی مغز در هنگام مشاهده مستقیم و رؤیاپردازی

دکتر گیلو تونانی، عصب‌شناس دانشگاه واشنگتن پس از مطالعه گسترده بر تفاوت‌های مشاهده واقعیت و رویا در مغز دریافت که جهت انتقال امواج عصبی در طول اعصاب هنگام مشاهده واقعیت و رویا کاملا متضاد است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ناشناخته بودن جهت ارسال امواج عصبی در مغز افزود: به کمک این مطالعه برای اولین بار پرده از اسرار پیچیده جهت امواج عصبی در مغز برداشته شد، چرا که این تحقیقات نشان داد که هنگام مشاهده وقایع جهت ارسال پیام عصبی از لوب پس‌سری مغز به سمت لوب آهیانه است، اما این جریان هنگام تصورکردن کاملا متضاد است.

محققان معتقدند که به کمک این یافته‌ها می‌توان درک بهتری نسبت به عملکرد مغز در ذخیره خاطرات کوتاه مدت و ارتباط خاطرات و تصورات به دست آورد. آنها برای ارزیابی و جهت‌شناسی جریان عصبی با انجام آزمایش از شرکت‌کنندگان که جریان عصبی مغز آنها توسط دستگاه سنجش میزان الکتریسیته ارزیابی می‌شد، خواستند که ویدئو یا تصاویر جذاب مثل مسافرت با دوچرخه را تماشا کنند.

محققان پس از بررسی نتایج بدست آمده از دستگاه ثبت الگوهای الکتریسیته مغز دریافتند که الگوهای الکتریکی مغزی هنگام مشاهده و تصور خاطرات بسیار پیچیده است، به طوری‌که با توجه به نقش لوب آهیانه در تولید احساسات حسی، افراد هنگام تصورکردن یا دیدن رویا به طرز شگفت‌انگیزی آن را احساس می‌کنند.
نتایج این مطالعه در مجله NeuroImage منتشر شده است.

Reversal of cortical information flow during visual imagery as compared to visual perception.

ایسنا

Leave a Reply