سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: متاسفانه تاکنون پیامد افزایش تولید ناخالص ایران را بیش از هر کشوری تحت تاثیر قرار داده و اثرات تغییر اقلیم بیشترین تاثیر را بر آن گذاشته است.
عیسی کلانتری روز یکشنبه در نشست شورای اداری لرستان در سالن جلسات استانداری بیان کرد: محیط زیست امانت نسل آینده است اما متاسفانه امروزه مردم امانتداران خوبی نیستند.
وی با بیان اینکه توسعه غیرمتوازن باعث شده که اولین چیزی که قربانی شود امانت نسل های آینده باشد، افزود: تولید ناخالص سرانه کره زمین سه برابر شده و این افزایش تولید ناخالص همراه با توزیع نامتوازن و توسعه اختلاف طبقاتی با عث تخربی بیش از تولید ناخالص شده است.
کلانتری ادامه داد: کشور ایران بیش از این ظرفیت تخریب را ندارد در حالی که سال های پیش به دلیل جمعیت کم و تکنولوژی نه چندان پیشرفته تخریب چندانی ایجاد نمی شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه امروزه از چاقوی جراحی استفاده بد شده است، گفت: استفاده از تکنولوژی ایران را جزو کشورهای تخریب شده قرار داده است و امانت نسل های آینده را به ارزانی فروختیم.
وی به توجه و سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص مباحث زیست محیطی اشاره کرد و افزود: امروزه نعمت داشتن رهبری فرزانه و آگاه و مسلط به مباحث زیست محیطی باعث افتخار است و ما در مقابل دغدغه های ایشان خجالت می کشیم چرا که سرباز خوبی برای رسیدن به ایده آل های ایشان نبوده ایم و خود را در حد انتظارات ایشان نمی دانم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین با اشاره به کنوانسیون پاریس که در شرایط تحریم ایران باید چهار درصد تولید کربن را کاهش دهد، گفت: در شرایط غیر تحریم ایران باید 12 درصد تولید کربن را کاهش دهد.
وی افزود: گفته می شود که پذیرش این کنوانسیون به معنای عقب نشینی ایران برای توسعه است و برخی سایت ها نیز به این مسئله دامن می زنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: در سال 1389 تولید کربن در ایران 832 میلیون تن بود که در سال 1409 و پایان تعهد کنوانسیون پاریس تولید کربن باید به یک هزار و 800 میلیون تن برسد.
کلانتری بیان کرد: ایران بالاترین هدر رفت آب و انرژی را دارد و کم بازده ترین ملل جهان در استفاده از آب و انرژی هستیم.
وی ادامه داد: ایران برای تولید یک میلیارد دلار سرانه ناخالص در سال 850 هزار تن نفت مصرف می کند در حالیکه در آلمان این رقم یک هزار تن است و مصرف ایران 8.5 برابر آلمان است.
کلانتری بر دستور اکید مقام معظم رهبری در راستای کاهش تولید کربن اشاره کرد و افزود: مخالفت های عنوان شده با تعهدات برای حفظ محیط زیست در داخل کشور در تضاد با قوانین و برنامه ششم توسعه و دستورات مقام معظم رهبری است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین گفت: هنوز جزو 14 کشوری هستیم که به دلیل ناکافی بودن اطلاعات کنوانسیون پاریس را تصویب نکرده ایم.
وی بر ضرورت اصلاح ساختار زیربنایی محیط زیست تاکید کرد و گفت: یک بام و 100هوا نمی شود رفتار کرد و ما باید به سیاست های کلان توجه کنیم و رهنمون های رهبری را خط مشی قرار دهیم.
کلانتری با تاکید بر اینکه اگر محیط زیست سالم می خواهیم باید قوانین را ببینیم افزود: در حال حاضر 40 درصد کالاهای اساسی را از خارج کشور وارد می کنیم در حالیکه قانون می گوید باید 95 درصد کالاها تولید داخلی باشد اما منابع آبی جوابگوی این قضیه نیست.
وی بر ضرورت تعامل و مشارکت مردم در این امر تاکید کرد و گفت: بدون مردم و تشکل های زیست محیطی هیچ کاری پیش نمی رود و باید در این راستا تغییر نگاه در سیاستمداران و قانونگذاران ایجاد شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: تشکل های زیست محیطی باید فراتر از محیط زیست حرکت کنند و به حوزه محیط انسانی ورود کنند و باید در دیدگاه های کلان کشور تغییر ایجاد شود.

منبع:آخرین خبر/ایرنا