تصمیم قاطع آقای رئیس جمهور

وبلاگ > اسعدی، محمود – موضوع یارانه ها در دولت یازدهم هنوز معضل اساسی محسوب می شود


به گونه ای که رئیس جمهور محترم حتی برای حذف سهمیه ایرانیان خارج کشور و اقلیت 200 هزار نفری داخل که درآمد آنها از نظر مسئولین اقتصادی بالا و مشخص است، تردید دارد گویا رئیس جمهور نگران از دست رفتن حق دانشجویان و بیماران بغایت معدودی است که مدتی در خارج از کشور بوده اند. ایشان خواهان ارائه پیشنهاد برای رفع این معضل شده اند. شاید قاطعیت در تصمیم گیری بهترین گزینه باشد. اتفاق مبارکی است اگر از طریق رسانه ها بتوان پیشنهادی موثر داد و مورد قبول دولت واقع و اجرا گردد. پیشنهاد مشخص به طور ساده این است: به منظور احقاق حق افرادی که صادقانه از گرفتن یارانه انصراف دادند و همانگونه که کارشناسان متعدد معتقدند “یارانه” های افراد پر درآمد را با کمک “رایانه ها” قطع کنید! این امر در مورد “ایرانیان خارج کشور” مصداق روشنی دارد اگر احیانا بیمار یا دانشجویی اعتراض کرد و حقش بود “یارانه اش” را برگردانید. همه این امور با کمک “رایانه” بخوبی قابل انجام است با این کار حق آنهایی که از گرفتن یارانه انصراف دادند نیز ضایع نمی شود و اعتماد به دولت نیز بیش از پیش می گردد چرا که موضوع اصلی از آغاز “هدفمندی” یارانه بوده است نکته ای که اکنون فراموش شده است. اگر این کار “ساده” هم “پیچیده” است و قرار است “هیچ کس” دل آزرده نشود پس لطفا به “همه” یارانه بدهید حتی آنهایی که به احترام قول و قرار های دولت “تدبیر و امید” ثبت نام نکردند. شاید اینطور “همه” راضی شوند.

Leave a Reply