او گفت که اگر بخواهد اکنون از کسی حمایت کند از محمود احمدی نژاد حمایت خواهد کرد.

امیرحسین مقصود لو مشهوربه تتلو به بى بى سى گفته است: یک بار از اصلاح‌طلبان حمایت کردم و به جایی نرسید و بار دیگر از محافظه‌کاران [رییسى] که این هم به جایی نرسید.”

او گفت که اگر بخواهد اکنون از کسی حمایت کند از محمود احمدی نژاد حمایت خواهد کرد.

تتلو اخیرا در اقدامى شنیع به ساحت مقدس ائمه بى حرمتى کرده بود.

منبع: آخرین خبر/ نواندیش