کیوبست (QubeSat) یا تاسواره

تاسواره معادل فارسی کیوبست (CubeSat) است و به نوعی از ماهواره‌های کوچک گفته می‌شود که به‌صورت ماهواره‌ای متشکل از واحدهای مکعب‌شکل در ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ وزنی در حدود ۱۳۰۰ گرم تعریف شده‌اند. به بیان دیگر، تاسواره‌ها ماهواره‌هایی هستند متشکل از واحدهای ساختاری مکعبی که بتوان آن‌ها را درون یک خشاب با قابلیت یکپارچه‌سازی با سامانهٔ پرتابگر جانمایی کرد و به آسانی در مدار قرار داد. با تقسیم‌بندی انجام گرفته بر اساس وزن، تاسواره‌ها بسته به این که از چند واحد تشکیل شده باشند جزء پیکوماهواره‌ها یا نانوماهواره‌ها قرار می‌گیرند.

ماهواره کوچک ماهواره ای است که وزن آن کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم باشد.این ماهواره‌ها بر اساس وزن آن‌ها به زیرگروه‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

ماهواره‌های کوچک (۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم)
ماهواره‌های میکرو (۱۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم)
ماهواره‌های نانو (۱ تا ۱۰ کیلوگرم)
ماهواره‌های پیکو (۱۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم)

به دلیل وزن کم می‌توان تعداد زیادی ماهواره کوچک را همراه با یکدیگر به فضا پرتاب کرده و در مدار قرار داد. در یک رکوردزنی در زمینه پرتاب همزمان ماهواره، هندوستان 104 ماهواره را همزمان در مدار قرار داده است که 103 عدد از آن‌ها نوع ماهواره‌های کوچک بودند و در مجموع فقط 664 کیلوگرم وزن داشتند.

تاسواره‌ها معمولاً با ابزاری در ایستگاه فضایی بین‌المللی در مدار قرار داده می‌شوند یا به صورت محموله ثانویه در کنار محموله اصلی در پرتاب ماهواره‌های بزرگ‌تر در مدار قرار می‌گیرند. در دههٔ اخیر، تاسواره‌ها زمینه‌ساز پیشرفت‌های مهمی در زمینه علوم مختلف مانند فیزیک فضایی و خورشیدی، شاخه‌های زمین‌شناسی و سنجش از دور و زیست‌شناسی بوده‌اند.

 

Leave a Reply