“تابش” درجات مختلفی دارد، یک سری از تابشها در میدان رادیواکتیو، دسته ای در دید بصری، دسته ای در محدوده شنیداری و گروهی هم در مرزهای این تابشها قرار دارند. این مقاله، نوشته بابک راستی، به بررسی تابش نورمرئی از موجودات زنده ای مانند کرم شب تاب و گیاهان تراریخته می پردازد.

فرکانس، بسامد یا تواتر، یکی از مولفه هایی است که باید در مورد آن شناخت لازم و کافی داشته باشید تا به ماهیت نور و تابش ها آشنا شویم. نور جزئی از اشعه “الکترومگنتیک” یا همان الکترومغناطیس است. اشعه گاما فرکانسی از ده به توان 25 تا تقریبا ده به توان 22 متغیر است، پس از آن وارد دنیای نانویی ایکس می شویم با فرکانس 3 برابر 10 به توان 16 الی نوزده!

(3×1016 Hz to 3×1019 Hz)

به همین ترتیب با کم شدن فرکانس به محدوده نور ماورا بنفش، سپس نور مرئی، بعد مادون قرمز وارد می شویم که چون در ادامه مقاله بیشتر به این قسمت می پردازیم بنابراین توضیحات بیشتر را بعدا خواهیم خواند.

میکرو-ویو اشعه هایی با فرکانس 300مگاهرتز الی 0.3 گیگاهرتز هستند که با ادامه کم شدن این فرکانس ها به موجهای رادیویی و بلندتر خواهیم رسید.

گوش انسان قادر به شنیدن فرکانسهای بیست (20) هرتزی الی بیست هزار (20000) هرتزی است،

چشم انسان از 430 تا 790 تتراهرتز (هر تترا هرتز معادل 10 به توان 12 است) را می تواند شناسایی کرده و توسط مغز به رنگ تعبیر کند. نور قرمز با بیشترین دامنه دارای کمترین فرکانس و نوز بنفش دارای بیشترین فرکانس است.

شیوه های به وجود آمدن نور متفاوت است. مشهورترین نوعی که ما انسانها می توانیم به ذهن بیاورین نور حاصل از حرارت است.

انفجارهای اتمی خورشید، آتش، میله داغ المنت حاصل از اصطکاک الکترونها، رشته تنگستن داخل لامپ، دیود و امثال اینها مثالهایی از نورهای حاصل از حرارت هستند. اما نور از واکنشهای دیگری هم به وجود می آید، مثل تغییر فرکانس های زیاد به محدوده دید، و همچنین واکنش ماده به اسم “لوسیفرین” با اکسیژن که باعث به وجد آمدن اتم ها و تابش آنها در محدوده نور مرئی می شود.

لوسیفرین (Luciferin) از ریشه یونانی لوسیفر به معنای “آورنده نور”، یک اصطلاح ژنتیک برای مواد شیمیایی است که در بدن موجودات زنده در مجاورت اکسیژن نور تولید می کند. لوسیفرین ها میتوانند از روشی به اسم “لوسیفراز” یا از ماده ای به اسم “فوتوپروتئین” به وجود بیایند.

فوتوپروتوئین ها مبحث بسیار جالبی هستند! نوعی آنزیم هستند که از پروتوئین ساخته شده. آنزیم که نام دیگرش کاتالیزور است، به موادی گفته می شوند که وارد یک واکنش شیمایی می شوند اما خودشان تغییری نمی کنند، پس فتوپروتوئین ها آنزیمهای ساخته شده از پروتوئین در موجودات “زیست-تاب” هستند.

موجودات زیست تاب چیستند؟

موجوداتی در طبیعت وجود دارند که از آدونوزین تری فسفات درون سلولی خودشان (به اختصار ATP) توانایی تولید نور سرد دارند. نور سرد یعنی نوری که حاصل از گرما نیست و باید بدانید که آدوتنوزین تری فسفات یا همان ATP نیز در بدن همه موجودات زنده وجود دارد و وظیفه آن حمل انرژی برای سلول است.

ادامه دارد

Leave a Reply