تحقیقی جدید نشان می دهد که ژن های افراد نقش مهمی در دانشگاه انتخابی و سطح تحصیلات عالیه افراد دارد.

طبق تحقیقی جدید دی ان ای افراد می تواند تعیین کند افراد به چه دانشگاهی می روند و دستاوردهای آکادمیک آنها در چه میزان خواهد بود.

این یافته ها نشان می دهد ژنتیک نقش مهمی در ادامه تحصیل نوجوانان و دانشگاه های انتخابی شان دارد.

محققان کالج کینگ لندن ۳ هزار جفت دوقلو برای میزان تاثیرگذاری عوامل موروثی در انتخاب دانشگاه و کیفیت آن بررسی کردند. این تحقیق نشان داد احتمال آنکه فرد به دانشگاه با کیفیتی برود تا حدودی موروثی است. به عنوان مثال اگر پدر یا مادری در دانشگاه اکسفورد تحصیل کرده باشد و فرزندان نوجوان دوقلوی یکسان داشته باشد که تمام دی ان ای والدین خود را داشته باشند، احتمال زیادی دارد که آنها نیز به همان دانشگاه بروند. این روند نشان می دهد عوامل موروثی تا ۵۷ درصد در کیفیت دانشگاه انتخابی فرد تاثیرگذار هستند.

از سوی دیگر هرچند تست های ژنتیک نمی توانند نشانگر سطح و کیفیت تحصیلات عالیه باشند، اما تحقیقات پیشین نشان داده بین ۵۰تا ۸۰ درصد متغیرها در IQ فرد موروثی یا ژنتیک است. از آنجا که هوش روی نتایج امتحانات مدرسه تاثیر می گذارد، می توان گفت متغیرهای موروثی روی دانشگاه انتخاب فرد تاثیر گذار هستند. اما در این تحقیق عامل تاثیرگذار ژن روی هوش حذف شد. محققان پس از آن متوجه شدند ژن ها هنوز هم ۴۷ درصد در کیفیت دانشگاه انتخابی فرد تاثیر دارند.

عوامل محیطی مانند خانواده و مدارس تاثیری کمتر و حدود ۳۶ درصد در اختلاف دانشگاه انتخابی افراد داشتند.

این تحقیق نمرات گواهینامه دیپلم و نمرات دانشگاهی شرکت کنندگان را بررسی کرد و متوجه شد ژنتیک در هر مرحله نقش مهمی دارد. همچنین محققان با استفاده از رده بندی «راهنمای کامل دانشگاه ها» کیفیت دانشگاه ها را مشخص کردند.

تحقیقی پیشین نشان داده بود عوامل ژنتیک نقش مهمی در دستاوردهای علمی در مدرسه دارند.

منبع:آخرین خبر/مهر