بیانیه وزیر امور خارجه درخصوص حل و فصل دعاوی دیوان داوری لاهه

۱۷ ژانویه، واشنگتن دی سی 2016

ایالات متحده و ایران امروز یک پرونده حل نشده را در دیوان داوری دعاوی ایران‌-آمریکا در لاهه حل و فصل کردند.
این پرونده به میزان ۴۰۰ میلیون دلار صندوقی بود که ایران قبل از قطع روابط دیپلماتیک، از آن‌ برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا استفاده می‌‌کرد. ایران در سال ۱۹۸۱ و با معاهده الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران‌-آمریکا، با طرح ادعائی برای آن‌ صندوق آن‌ را به دعاوی مطرح در دیوان مرتبط کرد.
این جدیدترین مورد از مجموعه ای از تسویه حساب های مهمی است که در طول ۳۵ سال گذشته در دیوان لاهه به نتیجه رسیده است. ما با گفتگوهای دوجانبه سازنده، به حل و فصل منصفانه ای برای این پرونده رسیده ایم که بخاطر خطر دعوی قضایی، منافع ایالات متحده را تامین می کند. ایران مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار موجود در این صندوق، به علاوه حدودا ۱/۳ میلیارد دلار حاصل از سود آن را دریافت خواهد کرد. استرداد این پول به ایران با نرخ بهره مناسبی محاسبه شده است و بنابراین ایران نمی تواند علیه ما مبلغ دعوی بیشتری را دنبال کند و بدین ترتیب مالیات دهندگان آمریکایی ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری نخواهند بود.
کلیه تقریبا ۴۷۰۰ دعوی که ایالات متحده علیه دولت ایران در دیوان داوری اقامه کرده بود در طول ۲۰ سال اول تشکیل دیوان حل و فصل شد و به پرداخت بیش از ۲/۵ میلیارد دلار به اتباع و شرکتهای آمریکایی منجر شد.
هنوز دعاوی حل و فصل نشده ای ، اغلب توسط ایران علیه ایالات متحده باقی مانده است. ما به رسیدگی مناسب به این دعاوی ادامه می دهیم.

One Reply to “بیانیه وزیر امور خارجه درخصوص حل و فصل دعاوی دیوان داوری لاهه”

Leave a Reply