نمایشگاه مجازی فارس اجتماعی و روانشناسی بوی بدن مردان، احساس درد را در موشها کاهش می‌‌دهد

بوی بدن مردان، احساس درد را در موشها کاهش می‌‌دهد

بوی بدن مردان، احساس درد را در موشها کاهش می‌‌دهد

در این تحقیق نشان داده اند انجام آزمایش توسط محقق مرد میزان احساس درد را تا ۴۰ درصد نسبت به آزمایشگر زن، یا عدم حضور آزمایشگر کاهش می‌‌دهد. حتی آویختن پیراهنی که محقق مرد شب گذشته پوشیده است، در محل آزمایش همین اثر را دارد.

محققین با بررسی بیشتر در این تحقیق دریافته اند که این اثر با قرار دادن گربه، خوکچهٔ هندی، سگ و موش صحرایی که نر باشند هم اتفاق می‌‌افتد.

محققین سپس در مدلهای حیوانی بررسی اضطراب نشان داده اند که این اثر به علت ایجاد استرس در حیوان بوده و با بالا رفتن کورتیکوسترون، ایجاد بی‌دردی در موشها می‌کند و فقط آزمایشگر مرد، در موشها ایجاد اضطراب نمی‌‌کند.

این تحقیق توصیه می‌کند که در تمامی‌ مطالعات درد روی موشها حتما باید اثر جنس آزمایشگر لحاظ شده و تمامی‌ آزمایشات توسط یک جنس انجام شود و در صورت تغییر جنس آزمایشگر در یک پروژه، جنس آزمایشگر به عنوان یکی‌ از متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شود.
این تحقیق در ژورنال NATURE METHODS گزارش شده است.

منبع فارسی : http://www.neurosafari.com

Olfactory exposure to males, including men, causes stress and
related analgesia in rodents
http://www.nature.com/nme…/journal/…/n6/full/nmeth.2935.html

 

Leave a Reply