سازمان بین المللی شفافیت گزارش داد؛
بهبود 8پله‌ای رتبه‌ایران درشاخص ادراک‌فساد

سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران در بین 175 کشور با صعود 8 پله ای رتبه 136 را از این نظر بدست آورده است.

سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران در بین 175 کشور رتبه 136 را از این نظر بدست آورده است.

میزان فساد اداری در ایران برابر با کامرون، قرقیزستان، لبنان، نیجریه و روسیه دانسته شده است.

شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می دهد و برای هر کشور نمره ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.

بر اساس این گزارش ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره 27 را بدست آورده است. ایران در سال قبل نمره 25 را بدست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

برخی کارشناسان گزارش های سازمان بین المللی شفافیت را قابل استناد و به دور از جهت گیری های سیاسی نمی دانند و در این زمینه به جایگاه رژیم صهیونیستی در رده بندی های آن اشاره می کنند که به رغم فساد گسترده مقامات سطوح بالا و پایین صهیونیست، این رژیم در میان کشورهای دارای فساد کم قرار می گیرد. در گزارش امسال رتبه 37 و نمره 60 به رژیم اسرائیل داده شده است.

ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال 2013 رتبه 144 را بدست آورده بود که بر این اساس در گزارش امسال 8 پله صعود داشته است. در گزارش سال قبل رتبه ایران 11 پله نزول یافته بود.

، دانمارک،‌ نیوزیلند و فنلاند در رتبه های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته اند. نمره دانمارک از این نظر 92 اعلام شده است.

منبع: تسنیم

Leave a Reply