*برنامه جامع اقدام مشترک*

در روز چهارده ژوئیه 2015، گروه ١+۵، اتحادیه اروپا و ایران به منظور کسب اطمینان از صرفا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به یک برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند. مطابق برنامه جامع اقدام مشترک، ١۸ اکتبر «روز اتخاذ» تعین شده است – روزی که برنامه جامع اقدام مشترک اجرایی می شود و طرفین اقدامات لازم را برای اجرای تعهداتشان نسبت به این برنامه آغاز می کنند.

در رابطه با روز اتخاذ، در روز ١۸ اکتبر، رئیس جمهور با صدور دستوری از وزرای خارجه، خزانه داری، بازرگانی، و انرژی خواست تا همه گامهای لازم را برای انجام تدابیر مقدماتی بردارند تا از اجرای فوری و موثر تعهدات ایالات متحده نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک در صورت اجرای تعهدات ایران اطمینان حاصل شود. رئیس جمهور به ویژه به وزارت خانه ها دستور داده در روز اجرا در مورد تعهدات ایالات متحده در قبال تحریم ها (ی اتمی) که در برنامه جامع اقدام مشترک قید شده گام بردارند. روز اجرا تنها پس از آن اتفاق می افتد که آژانس تائید کند ایران تدابیر کلیدی مرتبط با (برنامه) هسته ای که در برنامه جامع اقدام مشترک قید شده است را اجرا کرده است.

همچنین در روز ١۸ اکتبر وزیرامورخارجه معافیت های مشروط برای برخی از مقررات تحریم های قانونی را صادر کرد. این معافیت ها هم اکنون اجرایی نیستند و تنها در روز اجرا اعمال می شوند.

تا روز اجرا تنها تغییرات تحریم های مرتبط به ایران آنهایی هستند که در برنامه اقدام مشترک در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰١٣ درج شده است. دفتر امور دارایی های خارجی وزارت خزانه داری متنی همراه با پرسش های متداول درمورد روز اجرا منتشر کرده است. دفتر دارایی های خارجی راهنمایی بیشتری درمورد تدابیر تحریم هایی که مطابق برنامه جامع اقدام مشترک برداشته خواهند شد و همچنین تدابیری که پیش از روز اجرا باقی خواهند ماند را ارائه خواهد کرد.

Leave a Reply