برای سوزاندن نیم کیلو چربی چقدر پیاده روی کنیم؟

پیاده‌روی یا دویدن آرام باعث سوزاندن حدود 100 کالری به ازای هر1.6 کیلومتر می‌شود.

برای کاهش نیم کیلوگرم از چربی بدن باید حدود 3500 کالری اضافی را با انجام فعالیت جسمی بسوزانید.

پیاده‌روی یا دویدن آرام (جاگینگ) باعث سوزاندن حدود 62.2 کیلوکالری به ازا هر کیلومتر (یا همان 100 کالری به ازای هر 1.6 کیلومتر) می‌شود.

به ازای هر 56 کیلومتر پیاده روی نیم کیلوگرم از چربی بدن‌تان کاسته خواهد شد، به شرطی که میزان دریافت غذا و سایر فعالیت‌های جسمی‌تان ثابت بماند.

اگر پیاده‌روی سریع (با سرعت 6.5 کیلومتر در ساعت) به مدت نیم ساعت برای پنچ روز در هفته انجام دهید، حدود 16 کیلومتر در هفته را خواهید پیمود و در پایان سه هفته و نیم، حتی اگر میزان کالری‌های مصرفی‌تان ثابت بماند، احتمالا نیم کیلوگرم از وزن‌تان کاهش خواهد یافت. اگر در همین مدت میزان دریافت کالری از راه غذا را در حد چند صد کالری در روز کاهش دهید، می‌توانید سرعت کاهش وزن را بیشتر کنید.

بنابراین اگر قرار است با دو آرام یا پیاده روی سریع، که تقریبا سرعت آن شش و نیم کیلومتر در ساعت است یک کیلو از چربی بدن را آب کنید، برنامه زیر پیشنهاد می شود:

هفت هفته، روزی نیم ساعت، دویدن آرام، مسیری معادل تقریبا 3.2 کیلومتر برای هر بار

 

Leave a Reply