محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر و سخنگوی صنعت برق ایران اظهار کرد: بالغ بر یک میلیارد دلار بابت فروش برق ایران به عراق، از این کشور طلب داریم که این رقم مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه بدهی تجمیعی طرف عراقی بابت خرید برق از ایران است.وی افزود: از طرف وزیر نیرو، شرکت توانیر مسئول پیگیری و تسریع در وصول این میزان طلب شده، و طبق مذاکراتی که داشتیم و ادامه دارد، در حال تهیه ساز و کارهای اجرایی برای دریافت آن هستیم.

منبع:آخرین خبر/باشگاه خبرنگاران