این مسیر پول‌ساز را دریابیم

کریدور شمال جنوب که بخش مهم آن از خاک ایران می‌گذرد، می‌تواند ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه را با کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا برقرار کند.
کشورهای آسیایی و اروپایی می‌توانند در مسیر کریدور شمال جنوب کالای خود را با سرعتی حدود دو برابر در مقایسه با مسیر کانال سوئز مبادله کنند. این امر با توجه به ایجاد کشورهای جدید در منطقه آسیای میانه و نیز شکل گیری بازارهای جدید جهانی در حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس، برای هر دو قاره آسیا و اروپا دارای اهمیت فراوانی است.

کریدور شمال جنوب در حال حاضر مهمترین و مناسبترین حلقه ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا به شمار می‌رود. این کریدور از حوزه اقیانوس هند (بندر بمبئی) آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل می‌شود. در داخل خاک ایران کالاها به وسیله حمل و نقل جاده‌ای یا ریلی به بنادر شمال کشور (بندر انزلی و بندر امیرآباد) انتقال می‌یابند و سپس از طریق دریای خزر به بنادر آستاراخان و لاگان روسیه حمل می‌شوند.

تکمیل راه آهن قزوین آستارا که با گذشت سال‌ها هنوز در مراحل زیرساخت قرار دارد، امکان دسترسی جاده‌ای و ریلی به کشورهای منطقه قفقاز و روسیه را میسر می‌سازد. هزینه حمل کالاهای ترانزیتی میان کشورهای حوزه اقیانوس هند و شمال اروپا از طریق مسیر کریدور شمال جنوب تا حدود 30 درصد نسبت به مسیرهای سنتی موجود ارزانتر است.

عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی – 26 شهریورماه جاری در دیدار با شاهین مصطفی – وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان – دو راهکار کوتاه‌مدت را تا تکمیل خط ریلی قزوین آستارا که ممکن است چند سال طول بکشد، پیشنهاد کرد.

وی گفت: راهکار نخست امتداد خط آهن آذربایجان تا آستارا در ایران است که کالاها از آذربایجان با قطار به داخل خاک ایران وارد و در پایانه بار آستارا بارگیری مجدد شود. برای این کار لازم است آذربایجان هشت کیلومتر خط ریلی خود را تا مرز دو کشور ادامه دهد که این مساله در کوتاه مدت قابل انجام است و ورود یکسره بار به ایران موجب تسهیل جابه جایی خواهد شد. در ادامه می توانیم از آستارا تا قزوین را از طریق کامیون بار مورد نظر را حمل و دوباره از طریق خط آهن تا بندرعباس جا به جایی کالاها صورت گیرد.

آخوندی افزود: پیشنهاد فوری دوم احداث سریع خط ریلی رشت – انزلی به طول 40 کیلومتر است که در این صورت بارهای آذربایجان می تواند از طریق کشتی به انزلی منتقل و سپس به مقصد بندرعباس از طریق قطار بارگیری شود.

وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان هم که در راس هیاتی 23 نفره به ایران سفر کرده گفت: کریدور ریلی شمال به جنوب از روسیه تا بندرعباس دارای اهمیت فوق العاده است که باید تلاش کنیم این مسیر در رقابت با دیگر مسیرها به صرفه باشد.

به گفته کارشناسان، ایران، هارتلند (قلب جهان) است و استفاده از ظرفیت کریدور شمال جنوب یکی از مزیت‌هایی است که می‌تواند در کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی و تحقق اهداف اقتصادی ایران 1404 موثر باشد.

منبع ایسنا

Leave a Reply