جمهوری خواهان تا کنون با کسب 51 کرسی سنا توانسته اند اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند.

آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا حاکی از آن است که جمهوری خواهان توانستند با کسب 51 کرسی در مقابل 43 کرسی دمکرات ها، پیشتازی خود را تثبیت کنند.

در این دوره از انتخابات 35 کرسی از 100 کرسی سنای آمریکا به رای گذاشته شده بود که جمهوری خواهان برای حفظ برتری خود تنها به کسب 8 کرسی نیاز داشتند، در حالی که دمکرات ها باید به 23 کرسی دست می یافتند.

جمهوری خواهان با احتساب مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری به اکثریت 52 نفری دست یافتند که احتمال افزایش تعداد آنها نیز وجود دارد.

برخی منابع خبری پیش بینی کرده اند در این دور از انتخابات، جمهوری خواهان 53 کرسی و دمکرات ها 47 کرسی را در اختیار داشته باشند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حفظ کرسی های اندک جمهوری خواهان در این دور از رقابت ها را برای خود پیروزی دانسته است در حالی که پیش بینی ها و آخرین شمار آرا نشان دهنده آن است که پس از 8 سال، اکثریت را در مجلس نمایندگان از دست داده است.

منبع:آخرین خبر/ایرنا