دوستی از من خواسته اند تا برایشان حساب کنم اگر ماهیانه مبلغ یکصد دلار را در حسابی با نرخ سود سالیانه شش درصد، با پرداخت ماهیانه، بگذارند، پس از چه مدتی، به یک میلیون دلار خود خواهند رسید؟اول از همه بدانید که این امر ممکن است، فکر نکنید که باید یک میلیون را تقسیم بر صد کنید تا به جواب ده هزار ماه یا همان 834 سال برسیم!!!! خیلی زود از اینکه فکرش را کنید به این مبلغ خواهیم رسید.

جواب این است که وقتی شما در ماهیانه مبلغ 100 دلار را در حسابی گذاشتید که سود سالیانه آن 6% است، ماه بعدی باز صد دلار دیگر گذاشته و سود آن صد دلار در یک ماه، یعنی نیم دلار را دریافت خواهید کرد. در ماه بعدی شما 200 دلار در بانک داشته اید حالا فعلا آن نیم دلار اینقدر کم است که بهش کاری نداشته باشیم. بنابراین سود این ماه شما یک دلار است.

در ماه سوم شما 301.5 دلار دارید و سود آن بیشتر از یک و نیم دلار است. به همین ترتیب این سود ها، مدام بر روی هم انباشته شده و باز هم از سود های بعدی سود دریافت خواهید کرد.

به کمک نرم افزار اکسل در می یابیم که در ماه 1247 (معادل تقریبا صد و سه سال) شما توانسته اید بیشتر از یک میلیون دلار جمع کنید! خداوند شما را بیامرزد! به هر حال خیلی بهتر از 834 سال است نه؟ پس می بینیم که تنها با تن آسایی و ساده اندیشی نمی توان در عمر انسانهای عادی به چنین ثروتی دست یافت. باید برای رسیدن به چنین ثروتی، تغییر و تلاش کرد. با کمی چاشنی شانس و مقدار زیادی فکر و تلاش می توان یک میلیون دلار را زودتر بدست آورد. فراموش نکنیم شرکت گوگل در حدود دو سال به این ثروت رسید.

نظر شما چیست؟

بابک راستی

مشاور سرمایه گذاری و مدیریت استراتژیک

Leave a Reply