باراک اوباما، رئیس جمهور کنونی آمریکا، دست دوستی به سوی مردم کوبا دراز کرد

سخنان زیر از وبسایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی اقتباس شده

” امروز، ایالات متحده روابطش را با مردم کوبا تغییر می دهد. از طریق این تغییرات، ما قصد داریم فرصتهای بیشتری را برای مردم آمریکا و کوبا فراهم آوریم. در این مسیر، ایالات متحده سفارتش را در هاوانا بازگشایی می کند. در هر زمینه ای که بتوانیم منافع مشترکمان را گسترش دهیم، این کار را انجام خواهیم داد؛ مسائلی مانند مهاجرت، بهداشت و سلامت، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و واکنش و برخورد با فجایع. آمریکایی ها آسانتر به کوبا مسافرت خواهند کرد و قادر خواهند بود از کارتهای اعتباری خود در این جزیره استفاده کنند. منابع بیشتری باید در دسترس مردم کوبا قرار بگیرد. ما همچنین مقدار پول ارسالی مجاز به کوبا را به میزان چشمگیری افزایش خواهیم داد و محدودیتهای موجود بر منابع مالی برای طرحهای انساندوستانه ، برای مردم کوبا و همچنین بخش خصوصی نوظهور در کوبا را افزایش خواهیم داد. اکنون زمان برای رویکردی نو است. آمریکا دست دوستی به سوی مردم کوبا دراز کرده است.”

Leave a Reply