امواج مغزی  همگام باعث یادگیری سریع می‌شوند

محققان دانشگاه ام‌آی‌تی کشف کردند که نورون‌هایی که با هم فعالیت می‌کنند٬ اطلاعات جدید را رمزگردانی می‌کنند

ذهن انسان٬ هنگامی که از فکری به فکر دیگر منتقل می­شود می‌تواند به سرعت اطلاعات جدید را جذب و تحلیل کند. دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی دریافتند که از طریق همگام‌سازی امواج مغزی نقاط مختلف مغز، این حالات سریعاً متغیر مغز رمزگردانی‌ می‌شوند. محققین دریافتند که وقتی میمون‌ها می‌آموزند که الگو‌هایی از نقاط را طبقه‌بندی کنند٬ دو قسمت از مغز که در یادگیری دخیل هستند یعنی قشر پیش‌پیشانی و استریاتوم٬ امواج مغزی خود را با هم همگام می‌سازند تا مدارهای ارتباطی جدیدی ایجاد شود.

ارل میلر استاد علوم‌اعصاب دانشگاه ام‌آی‌تی و نویسنده ارشد این تحقیق می‌گوید: “ ما شواهد مستقیمی را می‌بینیم که این دو ناحیه از مغز با هم در تعامل اند٬ این ارتباط قبلا دیده نشده بود. یادگیری مبتنی بر طبقه بندی مدارهای کارکردی جدیدی بین این دو ناحیه تشکیل می‌دهد که مبتنی بر نواخت فعالیت مغزی است. این یافته­ای کلیدی است، زیرا در علوم اعصاب سیستمی نسبتاً مفهومی تازه است.”

ادامه گزارش این تحقیق را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید.

http://newsoffice.mit.edu/…/synchronized-brain-waves-enable

Synchronized brain waves enable rapid learning

Leave a Reply