اقتصادي شدن موجب افول عشق رمانتيك

در روزگار ما عشق رومانتیک در حال افول می باشد و این امر ضایعه ای تأسف بار است.

عشق رومانتیک در واقع شکل رقیق شده ای از عشق آگاپتیک است. ویژگی مورد اتفاق عشق آگپتیک این است که داد و ستدی نیست و عاشق نگاه کاسب کارانه به فرآیند عشق ندارد. رابطه ی عاشق و معشوق بر اساس داد و ستد حسابگرانه نیست. عاشق بی هیچ قید و شرط و توقّعی به معشوق خویش عشق می ورزد. از این جهت عشق رومانتیک هم گونه ای از عشق آگاپتیک به شمار می رود که واجد سه ویژگی است.

نخست آنکه داد و ستدی نیست و عاشق بی چشم داشت و توقّعی و بی قید و شرطی و بدون حساب و کتاب، فرآیند عشق را طی می کند.

دوم آنکه در این نوع عشق، عاشق ویژگی ها و اوصاف معشوق را آیدیالایز می کند. یعنی آرمانی سازی می کند. مثلاً زلف و گونه و لبخند و صدای معشوق برای او منحصر به فرد و ویژه و در عالیترین صورت ممکن پدیدار می شود و او معشوق خود را یکسره متفاوت و خاص می بیند. خط و خال و زلف و ابروی معشوق بی نظیر و یگانه ودر حدّ اعلای حسن و ملاحت جلوه گر می شود.

سوم اینکه شخص عاشق فکر می کند که سوز و گداز او راضی کننده معشوق است. تصور می کند نفسِ شور و اشتیاق و التهاب و نیاز او معشوق را خرسند می کند بنابراین تا جایی که مقدورش است به آستان معشوق اظهار نیاز و ابراز اشتیاق می کند تا به این وسیله رضایت او را به دست آورد. لذا معشوق سراپا سوز و نیاز است.

[میان عاشق و معشوق فرق بسیار است+چو یار ناز نماید شما نیاز کنید]

علّت رو به زوال نهادن این نوع عشق در روزگار ما اقتصادی شدن روز افزون انسان هاست. اگر پیشتر، وجه فارق انسان از سایر جانداران را وجه نطق و تعقل او قلمداد می کردند؛ امروزه علامت جدا شدن انسان با سایر جانداران نگاه اقتصادی او می دانند. انسان هر چه که زمان به جلو می رود دارد به یک موجود اقتصادی و داد و ستد گرای محاسبه گر بَدَل می شود و این ویژگی در مغایرت با عشق رومانتیک است و چنین حالتی اصلاً خاستگاه خوبی برای بروز و رشد عشق رومانتیک نیست. آرمانی سازی معشوق و اوصاف او منجر به لطافت روح و اعتلاء معنوی شخص می شود و این دست آورد کمی نیست. این نوع عشق موجب تلطیف منش و شخصیت آدمی می شود.

مصطفي ملكيان


نظر شما اندیشمندان محترم چیست؟

برای نظر دادن باید یا عضو سایت باشید و به سیستم وارد شده باشید یا اگر عضو نیستید هماکنون عضو سایت شوید.

برای نظر دادن و رای به محبوبیت ارسالها لازم است تا قبلا وارد سیستم شده باشید.

Leave a Reply