مدیرعامل شرکت روس‌نفت روسیه گفت: ایران قصد دارد در ماه‌های اکتبر و نوامبر در مجموع 20 میلیون بشکه نفت به بندر دالیان چین منتقل کند که بسیار بیشتر از روند معمول آن است.

به گزارش رویترز، ایگورسچین مدیرعامل شرکت بزرگ نفتی روس‌نفت روسیه امروز اعلام کرد: ایران قصد دارد در ماه‌های اکتبر و نوامبر 20 میلیون بشکه نفت به بندر دالیان چین منتقل کند که افزایش شدیدی نسبت به روند معمول 3 میلیون بشکه در ماه در روزهای گذشته محسوب می‌شود.
اخیراً شرکت‌های رهگیری خطوط کشتیرانی اعلام کردند که ایران صادرات نفت به چین را به شدت افزایش داده و به حدود 800 هزار بشکه در روز رسانده است.

منبع:آخرین خبر/فارس